DINOS

 

DINOS je podjetje za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin. Ukvarjajo se z zbiranje vseh vrst nenevarnih koristnih odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Zbirajo predvsem različne vrste odpadnega železa, odpadne barvne kovine, kot so aluminij, baker, medenina, vse vrste odpadnega papirja, različne vrste plastike, steklo in embalažni les. Trenutno zaposluje 340 ljudi.

Vizija podjetja: donosno rastoče podjetje z ekološko tržnim delovanjem. Vodilni v Sloveniji na področju storitev ravnanja z odpadki, zbiranja, predelave in distribucije odpadnih surovin industriji. Modra odločitev za naše partnerje.

Poslanstvo: Ohraniti naravo za naše zanamce in odpadne surovine vračati industriji.

Dinos je bil ustanovljen že daljnega leta 1946 in ima več kot 60-letno tradicijo na področju zbiranja odpadkov. Ob nastanku se je podjetje imenovalo ODPAD. Njihova vodilna misel je bila, tako kot danes, da je odpadno uporabno. Leta 1963 je podjetje razpisalo natečaj za najboljše novo ime. Izbran in nagrajen je bil predlog osnovnošolke z Jesenic. Podjetje se je preimenovalo v Dinos ( Dajmo Industriji Nazaj Odpadne Surovine).

Na sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so se takoj odzvali, saj se sklada z njihovim poslanstvom in vizijo.

V akciji so sodelovali kot logistična podpora za prevoz železa (vključenih je bilo 100 kamionov na dan akcije), sodelujejo kot prevzemnik železa in kot podizvajalci shem Slopak in ZEOS odpadne embalaže in OEEO.

»Najbolj pomembno sporočilo akcije je, da je treba dvigniti ozaveščenost o ravnanju z odpadki na višjo raven, če želimo za zanamce in zase ohraniti čisto in zdravo življenjsko okolje,« pravijo na Dinosu. Svojim zaposlenim so dali možnost, da s sodelovanjem v akciji udejanjijo svoje poslanstvo. Z odzivom na akcijo so tako kot številni prostovoljci dokazali, da jim ni vseeno, kaj se dogaja okoli nas.

Po svojih močeh si vas leta prizadevamo za udejanjanje začetne zamisli, da je odpadno uporabno. Dinos je po Sloveniji prvi pričel zbirati embalažo in steklo na javnih mestih v t. i. zvonovih, ki so zametki današnjih ekoloških otokov, ki jih postavljajo komunalna podjetja. Sodelujejo z osnovnimi šolami in vrtci v okviru zbiranja odpadnega papirja in skupaj prirejajo kratke strokovne ekskurzije po svojih skladiščih ter mladino seznanjajo z dejavnostjo.

V vsakdanjem življenju skrbijo, da njihova dejavnost v čim manjši meri obremenjuje okolje, in sledijo zahtevam zakonodaje s posodabljanjem skladišč, opreme in strojev. Njihovi načrti in cilji vključujejo programe za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in uvajanje procesov za preprečevanje onesnaženja in povzročanja škodljivih vplivov v okolju. Sodelujejo s shemami za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, tako da lahko svojim strankam ponudijo celovito ravnanje z nenevarnimi odpadki, skupaj s svojimi partnerji pa tudi za nevarne odpadke. Vsa leta od fizičnih oseb odkupujejo koristne odpadne surovine in tako spodbujajo ozaveščenost ljudi.


Prijava na Čist-e-novice