Gasilska zveza Slovenije

 

Gasilska zveza Slovenije (GZS) je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična in najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Prvo prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 1869 v Metliki, Gasilska zveza Slovenije pa leta 1949 v Ljubljani.

Gasilska zveza Slovenije vključuje 118 gasilskih zvez in okoli 1400 prostovoljnih gasilskih društev ter prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. V društva je vključenih približno 130.000 članov.Poslanstvo in vizija zveze:
Operativna organiziranost, strokovna usposobljenost in opremljenost gasilske organizacije, ki zagotavlja hitre in uspešne gasilske intervencije na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na širšem področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni in na širšem območju.

V vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bodo sodelovali zaradi varovanja in ohranjanja narave. Gasilska zveza Slovenije sodeluje v akciji z obveščanjem svojih članic in vzpodbujanjem članic za sodelovanje v njej na področju lokalnih skupnosti, v katerih članice delujejo.

S sodelovanjem v akciji želijo svojim članom sporočiti, da je ohranjanje narave ena bistvenih in pomembnih vrednot današnjega časa in hkrati zelo pomembna za naše prihodnje rodove.

Gasilska zveza Slovenije se sicer vsako leto vključuje v akcijo Turistične zveze Slovenije: Pomladansko urejanje okolja.
Gasilci se sami ali skupaj z drugimi udeleženci lotijo urejanja in čiščenja gozdov, mest, vasi in okolja, v katerem živijo, posebno pozornost pa poskrbijo okolici gasilskih domov, vodnih bazenov, zajemališč za požarno vodo, okolico hidrantov in podobno.


Prijava na Čist-e-novice