Geopedia

 

Geopedia je proizvod podjetja Sinergise, ki je nastalo z željo, da bi na enem mestu zbrali vse prostorske podatke na področju Slovenije. Te podatke bi nato uporabljale različne skupine uporabnikov – od tistih, ki zgolj iz zanimanja raziskujejo deželo, do znanstvenikov ter podpore večjim in manjšim projektom. Za podporo prostorskim vsebinam je skupina 15 mladih računalničarjev razvila vrsto orodij za pregledovanje, poizvedovanje in urejanje podatkov ter prostorske analize.

Zagon Geopedie je sovpadel z dnevom boja proti podnebnim spremembam, 15. 5. 2007, ko so skupaj s partnerjema Umanotero ter Geodetskim inštitutom Slovenije javnosti želeli predstaviti pomen okolja, ki nas obdaja, ter posledice delovanja človeka za naravo. Tudi po začetku je bila Geopedia vključena v več naravovarstvenih projektov, kot sta npr. Planet sprememb ter EnGIS, ki se osredotoča na alternativne vire energije.

Glede na to, da se v podjetju Sinergise ukvarjajo predvsem z razvojem kartografskih spletnih rešitev, so takoj po prejemu informacije o projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! ponudili svojo pomoč – računalniško infrastrukturo Geopedie za Register divjih odlagališč ter njihov vložek v razvoj sistema, pripravo procesa za kartiranje z uporabo letalskih posnetkov, pripravo paketov za terenski popis ipd. V nadaljevanju sledi še pomoč pri logistiki same akcije ter, seveda, njihova udeležba pri samem čiščenju.

Znotraj podjetja vključitev v akcijo ni bila posledica odločitve vodstva, temveč prostovoljna odločitev vseh zaposlenih. Razlog za tako odločitev je preprost – želeli bi namreč Slovenijo ohraniti tako, kot so jo dobili. Glede na to, da lahko pomagajo s tem, kar najbolje znajo – razvojem GIS rešitev – je bila odločitev toliko lažja.

V dosedanjem poteku akcije so z največjim veseljem opazovali, kako na stotine prostovoljcev uporablja njihova orodja, kako narašča število dokončanih kvadrantov ter zaključenih paketov. Žal hkrati narašča tudi število potrjenih lokacij. Tu sledi drugi del naloge – poskrbeti, da na koncu akcije teh lokacij ne bo več.


Prijava na Čist-e-novice