KD Skladi

 

Družba KD Skladi je del Skupine KD Group, ki sodi med največje finančne skupine v Sloveniji in širši regiji jugovzhodne Evrope in katere glavne dejavnosti so upravljanje investicijskih skladov, posredniških storitev, zavarovalništvo, bančništvo, upravljanje nepremičnin in drugih naložb. Upravljajo 17 investicijskih skladov, ki omogočajo vlagateljem, da investirajo na skoraj vseh svetovnih kapitalskih trgih in v različnih panogah. Od ustanovitve prvega sklada KD Galileo pred 18 leti jim je svoje prihranke zaupalo že več kot 50.000 vlagateljev.Družba KD Skladi ima 38 zaposlenih. Pomemben del sestavlja izkušena in strokovna skupina upraviteljev, ki spremlja in analizira dogajanja na borzah in kapitalskih trgih ter premoženje vlagateljev vlaga v vrednostne papirje, ki ob čim manjši stopnji tveganja prinašajo optimalne donose.

Prvo poslanstvo družbe je odgovorno in strokovno upravljanje zaupanih sredstev z namenom doseganja čim večjega donosa za vlagatelje ob upoštevanju njihovega dolgoročnega interesa. Cilj družbe je postati prepoznaven srednjeevropski upravitelj premoženja, ki z vrhunskimi kadri in odličnimi poslovnimi procesi upravlja premoženje tako slovenskih vlagateljev kot vlagateljev sosednjih držav, pa tudi denar globalnih institucionalnih vlagateljev.

Na družbi dobro upravljanje s premoženjem primerjajo tudi z dobim upravljanjem z okoljem, v katerem živimo. Pri upravljanju z naložbami skušajo ob danih tveganjih maksimirati donos za vlagatelje oziroma ob danih donosih minimizirati tveganja. Urejanje in čiščenje okolja pa ima podobne oziroma še boljše posledice. Z odstranjevanjem odpadkov znižujejo okoljska tveganja in sočasno še dvigujejo raven bivanja za vse prebivalce in obiskovalce Slovenije. »Dobro upravljanje premoženja gre z roko v roki z dobrim upravljanjem okolja, v katerem živimo,« pravijo na KD Skladih.

KD Skladi v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! aktivno sodelujejo s "posvojitvijo" in čiščenjem svojega odlagališča ter jo tudi podpirajo z informativnimi prispevki o možnostih investicijskega vlaganja v dejavnosti, ki prispevajo k čistejši naravi. Družba KD Skladi namreč že od leta 2006 upravlja delniški sklad KD Nova energija, ki svoja sredstva investira pretežno v delnice podjetij iz panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov. Naložbe sklada so razpršene globalno in pokrivajo vse pomembnejše oblike proizvodnje iz obnovljivih virov energije. Družba KD Skladi bo sredstva v višini vstopnih stroškov, prejetih pri vplačilih vlagateljev v sklad KD Nova energija v obdobju od obračunskega dneva 20. marca do obračunskega dneva 20. junija 2010 namenila akciji Očistimo Slovenijo.

»Naše sodelovanje v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu bi lahko ponazorili s sloganom Čisti lokalno, investiraj globalno. S svojim delom in časom bomo namreč prostovoljci očistili našo Slovenijo, z vlaganjem v naš sklad KD Nova energija pa lahko vlagatelji prispevajo k čistejši prihodnosti celega sveta,« pozivajo na KD Skladih.

Tudi pri vsakodnevnem poslovanju družbe ravnajo odgovorno glede varčevanja z električno energijo in ločevanja odpadkov.

 

Približno 110 zaposlenih in njihovih družinskih članov, vlagateljev in drugih podpornikov akcije je pomagalo očistiti divja odlagališča ob reki Savi v okolici Ljubljane. Več o tem >


Prijava na Čist-e-novice