Komunalna podjetja


Zahvaljujemo se vsem komunalnim podjetjem, ki so pristopila k akciji ter omogočila ustrezen odvoz in ravnanje z odpadki:

CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.
KSD  d.o.o.  Ajdovščina
Infrastruktura Bled d.o.o.
KOP Brežice d.d.
Simbio d.o.o.
JP - Komunala Cerknica d.o.o.
JPK Črnomelj d.o.o.
JKP PRODNIK d.o.o.
JKP Dravograd d.o.o.
Občina Gorenja vas - Poljane
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Komunala Kranjska Gora, d.o.o.
JKP Grosuplje d.o.o.
KSP Hrastnik d.d.
Komunala IDRIJA d.o.o.
KP Ilirska Bistrica
JPK Izola d.o.o.
JKP JEKO-IN d.o.o.
Komunala Kočevje, d.o.o.
JP Komunala Koper d.o.o.
Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o.
KSP KOSTAK d.d.
JP Komunala Laško d.o.o.
SAUBERMACHER Slovenija d.o.o.
Komunala d.o.o. Lendava
JPKSP Litija d.o.o.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
PUBLICUS d.o.o.
KSP Ljutomer d.o.o.
JKP Logatec d.o.o.
SNAGA JP Maribor d.o.o.
JPK Metlika d.o.o.
JPK d.o.o. Mozirje
SAUBERMACHER Komunala  d.o.o.
Komunala Nova Gorica d.d.
Komunala Novo mesto d.o.o., JP
Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
JP Okolje Piran d.o.o.
Čisto Mesto Ptuj, d.o.o.
EKO-LES d.o.o.
JP Komunala Radeče d.o.o.
JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
Komunala Radovljica d.o.o.
JKP Log d.o.o.
OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
KSP d.d. Sežana
Loška Komunala d.d.
JKP Slovenske Konjice d.o.o.
JKP Slovenj Gradec d.o.o.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Komunala Tolmin JP d.d.
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
Komunala Trebnje d.o.o.
KP Tržič d.o.o.
PUP Saubermacher Velenje d.d.
KP Vrhnika d.d.
KOP, JKP Zagorje ob Savi d.o.o.


Prijava na Čist-e-novice