Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Čistili bomo vsi zavedni prebivalci Slovenije

 

Tokrat smo se pogovarjali s tistimi, ki so v nekaterih pogledih potisnjeni na rob družbe. In prav oni so bili eni od prvih, ki so oddali prijavnice za največjo okoljevarstveno akcijo v Sloveniji doslej – Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Prvi so se odzvali Romi oz. Festival romske kulture v Sloveniji Romano Čhon (romski mesec). »Festival, s katerim želimo odpreti slovenski in evropski prostor za bogastvo romske kulture in uveljaviti ustvarjalnost Rominj in Romov ter opozarjati na njihov položaj v družbi,« je povedal Sebastijan Halič. »Romano Čhon se dopolnjuje s kampanjo DOSTA!, ki je usmerjena v boj proti predsodkom in stereotipom do Romov. V programskih vsebinah festivala ne izpostavljamo zgolj bogate kulturne dediščine, temveč opozarjamo na njihov družbeni in socialni položaj ter se tako pridružujemo načelom in ciljem Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 ter pozivom Desetletja vključevanja Romov, ki s podporo mednarodne skupnosti uresničuje politične reforme in programe, zasnovane za odpravo začaranega kroga revščine in izključevanja Romov.«

In ker se 2010 kiti s tem, da bomo Slovenijo končno očistili vseh sramotnih odlagališč odpadkov, ter s tem, da se tudi mi kot zavedni Evropejci bojujemo proti socialni izključenosti, se ga bodo razveselili tudi na Društvu bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Behar, Koper, ki v letu 2010 čaka na potrditev statuta. Srčno upajo, da bo do dneva akcije že potrjen, a ker so kljub svoji 'mladosti' močno zagnani, se zavzemajo za vse problematike, ki jih obkrožajo. »Zavedamo se ekoloških problemov v naši okolici in sami seveda lahko ukrepamo, zato tudi bomo! Res je vse odvisno od prostovoljcev in upamo, da je takih v Sloveniji veliko,« je polna entuziazma Belkisa Vuković.

Slovenijo pa bodo čistili tudi vsi iz Dnevnega centra za brezdomce, ki jim pomagajo prostovoljci, saj sami brezdomci potrebujejo veliko potrditev in zaupanja vase. »Tako se bodo družili, socializirali in si dokazali, da lahko skupaj združimo moči in skupaj naredimo nekaj koristnega še za druge - naravo. Mislim tudi, da se vsak dobro počuti, če naredi kaj koristnega za naravo. Poleg tega skušamo prostovoljci vzgajati brezdomce k redu in čistoči. To lahko sporočimo tudi s to čistilno akcijo Slovenije, v kateri živimo,« je za Dnevni center za brezdomce povedala Ana Zavašnik.

Obiskovalci Dnevnega centra za brezdomce na čistilni akciji

»S priključitvijo k čistilni akciji smo želeli k izboljšanju položaja v naši družbi vključiti tudi Rome ter popestriti in razširiti festivalski program še na okoljevarstvene teme,« dodaja Sebastijan Halič. »Pa tudi sicer želimo v prostoru, v katerem delujemo, opozoriti na nevesten odnos do narave, saj nam je v ekološkem in drugih pogledih mar, kaj se dogaja okoli nas

»Ko smo izvedeli za to akcijo, smo se kot društvo enoglasno odločili za sodelovanje, saj se nam zdi zelo pomembna in seveda izvedljiva akcija. Slišali smo, da je taka akcija že uspela v drugih državah in menimo, da lahko tudi pri nas,« so navdušeni na Društvu bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Behar, Koper.

Člani Društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Behar, Koper

Še kako jim je mar

In kaj vse tri skupine želijo sporočiti s sodelovanjem v akciji?
»Da edino skupaj lahko naredimo tako veliko stvar, kot je očistiti celo Slovenijo!« pravijo brezdomci skupaj s prostovoljci, ki jim pomagajo h kakovostnejšemu bivanju.
Romi želijo s prisotnostjo na akciji opozarjati na probleme onesnaževanja, tako lokalno kot širše, vidne na vsakem koraku, ter ozaveščati ljudi o nevestnem odnosu do narave in posledično dvigovati zavest tistih, ki jim je onesnaževanje vsakdanja rutina. Želijo jim povedati, da so samo oni sami tisti, ki lahko dosežejo spremembe s tem, da sprejmejo pobudo in naredijo prvi korak.

Sporočilo Slovencem s sodelovanjem v akciji

»Poskušajmo ohraniti Slovenijo čisto tudi v vsakdanjem življenju - z načinom življenja, ki ga živimo,« si želijo brezdomci, člani društva Društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Behar, Koper, pa menijo, da je ta akcija ključnega pomena za Slovenijo, da se rešijo črna odlagališča smeti. »Žalostno je, da se take stvari dogajajo in da smetišča kazijo našo čudovito domovino. Končno pa je tu tudi rešitev in vsi zavedni državljani bi se lahko pridružili akciji.« Na ZULKU so kratki in jedrnati: »Najprej pometite pred lastnim pragom. Dela vam nikoli ne bo zmanjkalo.«

Očistimo Slovenijo v enem dnevu! zanje ni niti prvi niti edini projekt

Naši sogovorniki in člani njihovih društev ne sedijo križem rok. Seveda je tokrat to zanje sodelovanje v največji akciji doslej, tako kot verjetno tudi za vse druge, drugače pa so se brezdomci že dvakrat udeležili čistilne akcije Mirenskega Gradu, čistilne akcije imajo tudi v Dnevnem centru za brezdomce, sodelovali so pri večjih projektih npr. slovenske filantropije, opozarjajo na odvržene igle po Ljubljani in jih skupaj pobirajo … Tudi ZULK se je v preteklosti in se bo zagotovo tudi v prihodnosti vedno udeleževal kakršnihkoli pozitivno naravnanih vzpodbud, za mlado bosansko-hercegovsko skupinico pa bo največji vseslovenski projekt res prvi … »In upamo, da bo zelo uspešen, mi se bomo zelo potrudili,« že vihajo rokave.»Želimo si uspešnosti akcije: očistiti večino divjih odlagališč v Sloveniji, več takšnih pobud – tudi v svetovnem merilu, dviga ekološke zavesti do te mere, da bodo v bodoče takšne akcije nepotrebne. Tako bo dana možnost reševanju preostalih okoljskih vprašanj, ki jih, roko na srce, ni malo,« so realni akterji Festivala romske kulture.

Tekst: Petra Arula


Prijava na Čist-e-novice