Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Ekovrtci so vzor

Ekovrtci in ekošole ne vplivajo le na ravnanje in mišljenje otročičkov, temveč tudi na njihove starše, dedke, babice, vzgojiteljice … In tudi malčki bodo, skupaj z njihovimi starši, 17. aprila čistili Slovenijo in svojo okolico. In kako se v Zgornjih Gorjah pripravljajo na akcijo?

V Vrtcu Bled – enoti v Zgornjih Gorjah že peto leto sodelujemo v projektu Ekošola kot način življenja, ki je program evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje mladih. Poteka v šolah in vrtcih v 47 državah. Glavni namen tega projekta je, da otroci celostno prepoznavajo okoljske probleme in se tudi vključujejo v njihovo reševanje.

Foto: Branka Trpin

Tako kot vsak ekovrtec imamo tudi mi svojo ekohimno, ekoznak, maskota ekovrtca je ekoračka, ki je prisotna, kadar potekajo pomembne ekodejavnosti.
Seveda vsak ekovrtec mora podpisati ekolistino, v kateri otroci skupaj z odraslimi v vrtcu napišejo, kako se bodo obnašali do narave, da bo ostala čim bolj čista.

V vrtcu se otroci najprej soočijo z odpadki, ugotavljajo njihov izvor ter jih glede na to ločujejo. V ta namen imamo v  našem vrtcu 'Baterijka', kamor otroci prinašajo obrabljene baterije, v 'Kartuška' odlagamo obrabljene tonerje in kartuše, 'Papirko' shranjuje odpadni papir itd. V letu 2008 je enota Gorje pridobila zeleno ekozastavo, za ohranitev katere pa je treba sodelovati v treh projektih, ki jih predlaga nacionalna koordinacija Ekošole (izbrali smo si projekt Voda, v katerem sodeluje cel vrtec, ter projekta Čebele in Zdravo življenje, v katere so vključene posamezne skupine). Vrtec si prizadeva za ločeno zbiranje odpadkov ter sodeluje v petih dejavnostih ter jeseni in spomladi izvede akcijo zbiranja odpadnega papirja.
Z otroki se veliko gibamo v naravi, jo opazujemo ter ugotavljamo, kaj je lepo, kako se vedemo, kaj lahko mi naredimo, da bo ostala čista itd. Skrbimo tudi za ribe v akvariju, polže v vivariju, rastline, ki jih posejemo …

Vsako leto na dan Zemlje, 22. aprila, izvedemo EKODAN. Letos bodo potekale dejavnosti, povezane z vodo.

Foto: Ivica Knaflič

EKODAN pa bo tudi 17. aprila 2010, ko bo potekala akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu. K sodelovanju bomo povabili starše in otroke, ki obiskujejo vrtec, in z njimi očistili igrišče ter okolico vrtca. Cel teden pred 17. aprilom bodo potekale ekodejavnosti (otroci bodo poslušali pravljice z ekološkimi vsebinami, organizirane bodo ekološke delavnice na temo odpadki ter likovne delavnice na temo uporabni odpadki …)

Starši otrok se radi odzovejo na pobudo vrtca, še bolj pa na pobudo svojih otrok, kajti otroci jim pripovedujejo o dogajanjih v vrtcu in tako se vsi učimo, starši od otrok, otroci od staršev in vzgojiteljic ter vzgojiteljice od otrok in staršev. Hkrati se ob tem spreminjamo in postajamo prijaznejši do okolja. In če spremenimo sebe, spremenimo delček v mozaiku Zemlje, torej spremenimo svet, ki ne bo nikoli več takšen, kot je bil, preden smo se spremenili.
                                         
Tekst: Ivica Knaflič, ekokoordinatorka vrtca v Gorjah


Prijava na Čist-e-novice