Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Ločevali so tudi Medvedki


V okviru projekta OSVED! so čistili tudi otroci Vrtca Jadvige Golež Maribor iz skupine Medvedki:

"V okolici našega vrtca smo pobirali odpadke in jih odvrgli v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Kako smo se projekta lotili in ga izvedli oz. ga bomo izvajali tudi v prihodnje, vsak dan, vsako leto, smo prikazali s plakatom, ki smo ga izdelali iz odpadne embalaže," pišeta vzgojiteljica Milena Čakrevski in pom. vzg. Nataša Tucelj."Sklenili smo, da bomo odpadke skrbno odlagali v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in tako naši naravi omogočili, da bo še dolgo zelena, urejena in čista."

Foto: Milena Čakrevski in Nataša Tucelj


Prijava na Čist-e-novice