Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Naslednja čisti Srbija


5. junija bo boj z odpadki dosegel vrhunec tudi v Srbiji z nacionalno čistilno akcijo. Držimo pesti! Prostovoljci, ki so se lahko prijavili kot posamezniki ali organizacije, bodo na terenu od mešanih odpadkov ločili embalažo ter popisali kosovni odpad. Pri odvozu jim bodo kot pri nas priskočila na pomoč komunalna podjetja.

V okviru projekta Očistimo Srbiju so organizatorji izvedli že številne pilotne čistilne akcije, med drugim tudi podvodna čiščenja. Pogosto so zbrali na stotine kubikov odpadkov, s sanacijo enega večjih divjih odlagališč pa so posebej obeležili dan Zemlje.

V akciji intenzivno deluje okoljsko ministrstvo, ki je podpisalo dogovor o sodelovanju s 112 nevladnimi organizacijami in tudi financira nabavo ter nameščanje dodatnih zabojnikov za ločevanje in sanacijo najbolj problematičnih odlagališč – na mestu nekaterih so nato postavili otroška igrišča. V pripravi so ekološki zakoni, kmalu pa napovedujejo sprejetje uredb glede izplačil za zbiranje odpadkov.

Okoljski minister je med drugim parlamentu izročil koše za ločeno zbiranje papirja, pozval trgovce k uporabi biorazgradljivih vrečk ter obiskal številne deponije, izobraževalne ustanove in proizvodne obrate, v katerih postopoma uveljavljajo zelene inovacije – odprli so tudi center za recikliranje starih vozil z novimi tehnologijami. S konkretno podporo države in nevladnega sektorja aktivnostim ni videti konca!

Organizatorji so v okviru kampanje poskrbeli tudi za zelo nazorne in simpatične oglase:

 

Tekst: Pika Kofol


Prijava na Čist-e-novice