Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Neuporabljenih zdravil nikar ne vrzite v školjko ali koš za smeti

Vrnite jih v lekarno!

S 1. januarjem so v lekarnah (spet) začeli sprejemati stara, neuporabljena zdravila; odpadna zdravila so namreč nevarna tako za ljudi kot okolje, zato lahko veliko škode povzroči tudi odplakovanje zdravil skozi straniščno školjko, saj tako sledi zdravil pridejo v odpadne vode in naprej v naravo.


»Zdravila v majhnih količinah in ob pravilni uporabi zdravijo, v večjih količinah pa so strup. Včasih na to pozabljamo že pri uporabi zdravil. Kadar sledi odpadnih zdravil pridejo v vodo, so še posebej ogrožene ribe in drugi vodni organizmi, odpadna zdravila pa predstavljajo tudi velik strošek za zdravstveno blagajno. Denar, ki je bil namenjen za nakup teh zdravil, bi lahko bolj koristno uporabili za potrebna zdravljenja in nakup medicinske opreme,« opozarjajo pri Lekarniški zbornici Slovenije.

Foto: Martina Budal

Pomislite, kaj se zgodi z odvrženimi antibiotiki, hormonskimi zdravili …

"Antibiotiki v okolju lahko vplivajo na rast mikroorganizmov in povzročajo večje tveganje za alergije. Lahko pospešijo nenormalno rast ene vrste mikroorganizmov, ki potem lahko povzročijo določene bolezni, ki so neobčutljive za te antibiotike in tako se skozi daljše časovno obdobje lahko razvijejo bolezni, ki jih ne bomo imeli s čim zdraviti. Pravimo, da se veča rezistenca, odpornost za antibiotike," opozarjajo na Lekarniški zbornici.

Upoštevajte navodila za oddajo odpadnih zdravil

V nekaterih lekarnah stara zdravila prevzamejo zaposleni, v drugih neporabljena zdravila zbirajo v posebnih zabojih. Slednji prosijo vse obiskovalce, da natančno preberejo navodila za oddajo odpadnih zdravil, ki so objavljena na vidnem mestu v lekarnah. Le tako bodo lahko ustrezno poskrbeli za varnost vseh obiskovalcev in zaposlenih v lekarnah.

Poleg lekarne lahko končni uporabnik odpadna zdravila prepusti tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah.

Tekst: Petra Arula


Prijava na Čist-e-novice