Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Plus tedna: Zeleni otok

 

V letošnjem šolskem letu se šole, ki so vključene v  Nacionalni projekt Unesco ASP DREVO=ŽIVLJENJE, posvečujejo odgovornemu ravnanju z odpadki.  Projekt z naslovom ZELENI OTOK se vse šolsko leto odvija znotraj šole pri pouku ter drugih dejavnostih. Na osnovni šoli Frana Kranjca Celje se bo tesno prepletal z delom Ekošole, ki se bo prav  tako ukvarjala z učenjem pravilnega ravnanja z odpadki.

V skladu s temo šolskega leta se povezujejo z zunanjimi institucijami, ki jim nudijo strokovno pomoč. Že od vsega začetka sta to Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje in Mestna občina Celje. Z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, pa se krog sodelovanja iz dneva v dan širi.

Letos v projektu sodeluje več kot 1000 udeležencev osnovnih in srednjih šol Unesco ASP:

IV. OŠ Celje

OŠ XIV. divizije Senovo

OŠ Griže

OŠ Zreče

Prva OŠ Slovenj Gradec

OŠ Rodica

OŠ Franja Goloba Prevalje

OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana

OŠ Cvetka Golarja

OŠ Mežica

Gimnazija Celje–Center

Gimnazija Ptuj

SGGEŠ Ljubljana

Gimnazija Ledina


ter nekaj regijskih osnovnih šol:

OŠ Ljubečna

OŠ Frana Roša Celje

OŠ Slivnica pri Celju

OŠ Marjana Nemca Radeče

OŠ Gomilsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V projektu DREVO=ŽIVLJENJE gredo skozi enake faze:

  • načrtovanje projekta na šoli
  • povezovanje z institucijami ožjega in širšega okolja
  • izvajanje projekta v obliki načrtovane akcije
  • kreativen izdelek
  • predstavitev na spletni strani projekta in zaključnem srečanju

Vsaka šola si svobodno izbira število in starost učencev, enako velja za organizacijsko, oblikovno in vsebinsko plat ciljne aktivnosti, ki je izvedba lastne čistilne akcije ali, še bolj zaželeno, sodelovanje v največji slovenski prostovoljni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, in dokumentarnega videoposnetka poteka projekta, ko bomo 4. junija 2010, skupaj obeležili svetovni dan okolja.


Prijava na Čist-e-novice