Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Pol milijona rok

Ljubljana, 17. april – Po zbranih podatkih do 17. ure je Slovenijo čistilo 250.000 prostovoljcev. Podatke o količini zbranih odpadkov še prejemamo od občinskih organizatorjev in vodij zbirnih mest. Do 14. ure lahko potrdimo 60.000 m³ zbranih odpadkov. Podjetja, pristojna za njihov odvoz, bodo v prihodnjem tednu podala končno oceno.

Akcija je potekala nemoteno, saj so vodje zbirnih mest predhodno ocenili stanje na terenu. Pri čiščenju so aktivno sodelovale vse slovenske občine. Povprečna udeležba je dosegla 12 %, po do sedaj zbranih podatkih je imela na občinski ravni najvišjo udeležbo Pivka (35 %).

Odpadke bodo danes do 20. ure z divjih odlagališč na zbirne točke in od tam na centre za predelavo odpadkov ter na deponije odvažali prevozniki z več kot 50 komunalnih podjetij, Direkcije RS za ceste in podjetja DINOS. Zaradi velike količine zbranih odpadkov je prišlo do zastojev pred deponijami v okolici večjih mest, zato vse prostovoljce in prevoznike prosimo za strpnost.

V Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici so se že začele zabave ob uspešnem zaključku akcije, prireditve pa se odvijajo tudi marsikje drugje po Sloveniji.

 


Prijava na Čist-e-novice