Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Popis odlagališč na letalskih posnetkih končan

Ko sončni žarki z vsakim dnem pridobivajo moč, razkrivajo vse več kupov odpadkov, ki jih je še pred nekaj dnevi pokrivala debela snežna odeja.

To pa je tudi iztočnica za terenske popisovalce v okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, da se odpravijo v naravo in popišejo divja odlagališča odpadkov, ki so že označena na zemljevidu, ter poiščejo tista, ki so skrita v gozdovih in na drugih zaraščenih območjih ter tako skrita pogledom iz zraka. O poteku akcije smo povprašali vodjo projekta Petro Matos.

Akciji OSVED! se priključuje vedno več organizacij, tudi take, ki si sicer konkurirajo. Kako ocenjujete odziv?

Odziv je zares fenomenalen. Lepo je videti toliko organizacij, ki se pridružujejo akciji. Mislim, da je razlog ta, da smo vsi skupaj vzeli projekt za svojega, za nekaj, kar nam vsem koristi, pri čemer lahko pozabimo na nesoglasja.

Pred akcijo 17. aprila v marcu organizirate še dve iskalno-čistilni akciji. Kakšen je njun namen?

V iskalnih akcijah bomo preiskali območja v zaraščanju, ki ne spadajo pod gozd (tu popisuje Zavod za gozdove Slovenije), hkrati pa divjih odlagališč na njih zaradi zaraščenosti ne moremo odkriti z letalskimi posnetki.
 
Akciji bosta potekali na soboti 13. in 20. marca, ko bodo ekipe pregledale vse ceste na določenem območju, s pomočjo GPS-a določile koordinate odlagališč, ocenile njihovo velikost in sestavo odpadkov ter odlagališča fotografirale. Iskalci bodo pregledovali predvsem območja v bližini prevoznih cest, saj divja odlagališča praviloma ležijo ob cestah, po katerih je mogoč prevoz z osebnimi avtomobili.

Popisovanje divjih odlagališč na zemljevidu poteka dobro, kako pa je s popisom v naravi? Se pojavljajo kakšne ovire?

Popis divjih odlagališč na letalskih posnetkih je končan. Začetek popisa v naravi je načrtovan za prvi marec. Žal trenutno večino Slovenije še vedno pokriva sneg. Upamo, da se bo čim prej stopil. Za popis na terenu potrebujemo še vsaj 100 novih prostovoljcev. Pozivamo vse, ki bi želeli pomagati, da se nam pridružijo preko naše spletne strani ali tako, da pišejo na popis@ocistimo.si.

Pravite, da se večina divjih odlagališč oblikuje v bližini prevoznih cest. Zakaj je tako? Zakaj se ljudje ne potrudijo bolj, da bi v naravo odvržene odpadke skrili?


Tako je za tiste, ki odpadke odložijo, najpreprosteje. So pa odpadki velikokrat vseeno dobro skriti – v jarkih, breznih, kotanjah, ob katerih so prevozne ceste.
 
Zakaj so v naravo odvrženi odpadki nevarni?

Predvsem zaradi ogrožanja virov pitne vode. So pa tudi zelo moteči za okolico.

Tekst: Martina Budal


Prijava na Čist-e-novice