Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Popisovalci bodo preverili preko 10.000 potencialnih odlagališč

»Usodo bomo vzeli v svoje roke in naredili digitalni register divjih odlagališč odpadkov,« je na sestanku s popisovalci iz vse Slovenije rekla vodja projekta Petra Matos. Popis na terenu se začenja danes, do 25. marca pa bodo popisovalci na terenu pregledali vse potencialne lokacije, ki so bile označene na Geopedii.

Na terenski popis so v nekaterih občinah že odlično pripravljeni, Slovenska vojska pa bo na pomoč priskočila povsod, kjer primanjkuje popisovalcev ali je teren zelo nedostopen.

»Na zemljevidu Slovenije je označenih nekaj več kot 10.000 potencialnih divjih odlagališč, po izkušnjah sodeč je vsaka tretja označena lokacija dejansko divje odlagališče,« je popisovalcem pojasnil vodja popisa Janez Matos. Da bi popis lažje potekal, so ozemlje Slovenije razdelili na 250 področij oziroma paketov, ki zajemajo območje, ki ga je mogoče pregledati v enem popoldnevu.

»Vse potrjene lokacije divjih odlagališč, tudi take, ki jih bodo popisovalci odkrili naknadno, bodo skupaj z GPS-koordinatami in fotografijo prostovoljci nato vnesli na spletni zemljevid. V njem je že približno 1.000 potrjenih odlagališč,« je še povedal Matos.

Foto: Žiga Šmidovnik

Poleg popisa lokacij na odprtem in popisa divjih odlagališč v gozdovih, kar bo opravil Zavod za gozdove Slovenije, bodo prostovoljci v dveh sobotnih čistilno-iskalnih akcijah preiskali še teren, ki je sicer zaraščen, tako da na posnetkih iz zraka odpadkov ni videti, ne spada pa med gozdove. To so predvsem obrežja rek, okolice železniških prog in nevzdrževana območja.

Tekst: Martina Budal


Prijava na Čist-e-novice