Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Pošljite svoj predlog za čistejše okolje


Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije pripravlja 2. konferenco Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah - teorija in praksa, ki bo v sredo, 19. maja 2010, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Na konferenci bodo razpravljali o morebitnih razhajanjih med ureditvijo Aarhuške konvencije, nacionalnimi okoljskimi predpisi in praktičnimi izkušnjami v vsakdanjem življenju, ter skušali najti rešitve za odpravo razhajanj, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
Ugotovitve, posamezne predstavitve in zaključki konference bodo objavljeni v zborniku, ki bo izšel po konferenci.

Predloge za izboljšanje sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah boste lahko posredovali tudi po konferenci v času od 20. do 25. maja 2010 preko spletnih strani Varuhinje človekovih pravic RS.


Prijava na Čist-e-novice