Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Pred glavno še dve iskalni in ena poskusna akcija

V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bodo dve soboti v marcu potekale iskalne akcije, v katerih bodo organizirane skupine popisovalcev popisovale le z odlagališči najbolj onesnažena območja. Sodelovala bodo gasilska društva, taborniki, skavti, planinska društva, ribiške družine, lovske družine, potapljaška društva in kajakaška društva, pri popisu pa bo pomagala tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, enote reševalnih psov, Gorska reševalna služba in Slovenska vojska. Slednja je tudi napovedala, da bo teden dni pred glavno čistilno akcijo izvedla poskusno akcijo čiščenja 1-3 velikih odlagališč.

Foto: Žiga Šmidovnik

Akciji bosta potekali v soboti 13. in 20. marca, ko bodo ekipe pregledale vse ceste na določenem območju, s pomočjo GPS-a določile koordinate odlagališč, ocenile njihovo velikost in sestavo odpadkov ter odlagališča fotografirale. Iskalci bodo pregledovali predvsem območja v bližini prevoznih cest, saj divja odlagališča praviloma ležijo ob cestah, po katerih je mogoč prevoz z osebnimi avtomobili. 

Popis divjih odlagališč na letalskih posnetkih bo končan do konca februarja, saj geografi, geodeti in drugi ljubitelji narave dnevno popišejo kar 1000 km2 Slovenije. V marcu bodo nato prostovoljci divja odlagališča popisali še na terenu in podatke vpisali na ocistimo.si pod rubriko Prijavi odlagališče. V polovici slovenskih občin je popisovalcev premalo, zato vabimo vse ljubitelje narave, naj se nam pri popisu pridružijo.

Ker na letalskih posnetkih divjih odlagališč v gozdovih ni videti, bo ta popisal Zavod za gozdove Slovenije, v iskalnih akcijah pa bomo preiskali območja v zaraščanju, ki ne spadajo pod gozd, hkrati pa divjih odlagališč na njih zaradi zaraščenosti ne moremo odkriti preko letalskih posnetkov.

Tekst: Martina Budal


Prijava na Čist-e-novice