Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Predsednik republike odlikoval društvo Ekologi brez meja z redom za zasluge – Akcija je samo prva dobljena bitka – register je podlaga za sistemske okoljske rešitve


Brdo pri Kranju, 28. september - Predsednik republike dr. Danilo Türk je na Brdu pri Kranju sklical posvet na temo dolgoročnih učinkov in strategije vlade na področju skrbi za okolje. Po posvetu je društvo Ekologi brez meja za izvedbo največjega okoljevarstvenega projekta v zgodovini države Očistimo Slovenijo v enem dnevu! odlikoval z redom za zasluge.
 

Na posvetu poudarek na sodelovanju civilne družbe pri okoljskih vprašanjih

Posveta na Brdu se je poleg predsednika, ministrov za obrambo ter okolje in prostor udeležilo pet predstavnikov Ekologov brez meja in predstavniki partnerskih organizacij projekta OSVED!. Poleg dolgoročne strategije na področju ravnanja z odpadki in preprečevanju divjih odlagališč so poudarek dali predvsem sodelovanju civilne družbe pri okoljskih vprašanjih. Predsedniki prisotnih nevladnih organizacij (PZS, RZS, LZS, GZS itd.) so izrazili pohvalo izvedenemu projektu in svojo podporo društvu napovedali tudi v prihodnjih prizadevanjih za čistejše okolje in trajnostno družbo.
 
 

 foto: www.up-rs.si   

Napoved akcije Očistimo svet leta 2012

Društvo Ekologi brez meja po uspešni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! prihodnost vidi v sistemski rešitvi in ne v ponavljanju akcije, saj to ni sporočilo, ki ga akcija nosi. Predsednica društva Petra Matos je napovedala akcijo Očistimo svet leta 2012, pred tem pa še prenos izkušenj na balkanske države v letu 2011. Okoljevarstveno akcijo je na nacionalni ravni izvedlo deset držav, okrog sto pa jih je izrazilo pripravljenost na sodelovanje, je še dodala.

 

Rezultati akcije pokazali različen odziv slovenskih občin - Ključno je vzpostavljanje sodelovanja med javno upravo, občani, stroko in gospodarstvom

Prof. dr. Dušan Plut je opozoril na dejstvo, da so rezultati akcije pokazali izredno različen odziv prebivalcev v slovenskih občinah. Ta se je gibal od 50- do 0,8-odstotne udeležbe. Zato so predstavnik akcije znova poudarili, da je treba lokalne skupnosti bolj spodbujati k ureditvi področja nelegalnega odlaganja odpadkov, spodbuditi komunikacijo med državno upravo, gospodarskimi družbami ter civilno družbo, saj le-ta lahko ključno vpliva na uspešno rešitev problematike. K ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije bo pripomogel nacionalni register divjih odlagališč, ki je s trenutno 12.000 lokacijami največja zbirka, ki odraža trenutno stanje nelegalnega odlaganja pri nas.

Z ustrezno podprtim razvojem lahko ta med drugim postane orodje, s katerim bodo občani preko mobilnega telefona javljali lokacije odlagališč in tako prispevali k rednemu spremljanju stanja. Občine bodo tako pridobile bazo aktivnih občanov, urejeno bazo odlagališč, dolgoročno pa bo prisotnost registra vplivala tudi na zmanjševanje nelegalnega odlaganja. Hkrati bo register vsaki občini ponujal tudi strokovno izvedeno valorizacijo divjih odlagališč glede na nevarnost, ki jo predstavljajo za okolje, kar bo ključna strokovna podlaga za  učinkovito ukrepanje in sanacijo.  Kot so poudarili predstavniki društva, je podporni sistem za iskanje, valorizacijo in spremljanje divjih odlagališč za občine in državo pametna naložba, ki omogoča učinkovit inšpekcijski nadzor, kvalitetno in ažurno bazo o odlagališčih, podlago za strokovno ukrepanje in preventivo pred nadaljnjim nelegalnim odlaganjem.

MOP in MORS za večje sodelovanje civilne družbe pri ukrepanju ob naravnih nesrečah

Minister za okolje in prostor prof. dr. Roko Žarnić je pripravljen pomagati pri širjenju zamisli na Balkan, hkrati pa je opozoril, da bi na ministrstvu za obrambo morali urediti boljše sodelovanje civilne zaščite, gasilcev in prostovoljcev. Marsikateri vodotok je po njegovih besedah prestopil bregove zaradi nezakonitih odlagališč z gradbenimi odpadki, še večjo nevarnost pa sicer vidi v nevarnih odpadkih. Po besedah svetovalca ministra Albina Keuca se na MOP kljub veliki kadrovski stiski že lotevajo ureditve področja nelegalnega odlaganja in so pripravljeni sodelovati z društvom.  

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je po besedah ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič sodelovalo pol aktive Slovenske vojske, zato sama podpira zamisel o vsakoletnem čiščenju. V vladi bo skušala doseči podporo za ostrejšo obravnavo sistemskih onesnaževalcev z nevarnimi odpadki, saj so zadnje poplave nekateri izkoristili in se z naraslimi vodami znebili odpadnih tekočin.

Predsednik Türk je napovedal naslednje srečanje januarja 2011, po posvetu pa je predstavnikoma društva Ekologi brez meja Petri Matos in Alešu Pevcu podelil red za zasluge. Akcija je namreč s svojo zamislijo, organizacijo in izvedbo dala povsem oprijemljive rezultate in učinke ter pustila trajno sled kot največji prostovoljski in okoljski projekt v zgodovini Slovenije, so v obrazložitvi priznanja zapisali na uradu predsednika republike.


  foto: www.SiOL.net

Tekst: Polonca Štritof


 


Prijava na Čist-e-novice