Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Še deset dni za prijavo zbirnih mest

 

V čistilni akciji 17. aprila se bomo prostovoljci zbrali na zbirnih mestih, od koder se bomo odpravili na čiščenje bližnjih odlagališč ali razpršenih odpadkov v okolici. Trenutno je po vsej Sloveniji prijavljenih 250 zbirnih mest, zadnji rok za prijavo pa je 31. marec.

Zbirno mesto lahko prijavi vsako društvo, šola, organizacija, podjetje, krajevna skupnost ali skupina prijateljev na naslednji povezavi: Prijavite zbirno mesto za prostovoljce.

Oseba, ki prijavi zbirno mesto, postane vodja zbirnega mesta. Njegova/njena naloga je, da poskrbi, da bosta čiščenje in odvoz odpadkov na dan akcije čim bolj tekoče potekala. Vsa potrebna navodila dobi po elektronski pošti ob prijavi zbirnega mesta.

Prijaviti je mogoče več vrst zbirnih mest: običajno zbirno mesto ter posebna zbirna mesta: zbirno mesto za tiste, ki ne bodo čistili divjih odlagališč, temveč le razpršene odpadke (šole, vrtci in drugi), zbirno mesto za tiste, ki bodo čistili planinske poti, zbirno mesto za potapljače (čiščenje pod vodo) ter za jamarje (čiščenje jam, brezen).

Informacijo o tem, ali posamezni kraj zbirno mesto že ima, so na naslednji povezavi: Zemljevid zbirnih mest.

Kdor prijavi zbirno mesto (vodja zbirnega mesta), dobi vsa potrebna navodila in napotke že ob sami prijavi zbirnega mesta. Vodja običajnega zbirnega mesta (za prostovoljce, ki bodo čistili divja odlagališča) bo na začetku aprila po elektronski pošti prejel zemljevide in vse druge informacije o odlagališčih, ki ležijo v bližini njegovega zbirnega mesta. Njegova naloga je, da v času do akcije obišče ta odlagališča, pokliče znance, ki imajo prikolice ali traktorje ter jih prosi za pomoč pri odvozu odpadkov, ki jih bodo pobrali prostovoljci, ki se bodo zbrali na njegovem zbirnem mestu.

Ob prijavi posebnega zbirnega mesta (šole, vrtci in drugi) si prijavitelji sami določijo območje, ki bi ga radi očistili, prav tako pa morajo poskrbeti za to, da bodo pobrani odpadki odpeljani do zbirnih točk za odpadke.

Na dan akcije bo prijavitelj zbirnega mesta prostovoljcem razdelil rokavice in vrečke, ki jih bo prejel od organizatorjev in jih usmeril do odlagališč oziroma območij, ki jih bodo očistili.

Pobrane odpadke bodo prostovoljci s prevoznimi sredstvi odpeljali na zbirne točke za odpadke, od koder jih bodo komunalne službe odpeljale na deponije. Zbirne točke za odpadke bodo v vsaki občini.

Več o poteku akcije in zbirnih mestih si lahko preberete tu: Kako bomo čistili.

Skupaj nam bo uspelo!

Tekst: Martina Budal


Prijava na Čist-e-novice