Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Slovenija – država brez odpadkov do leta 2030?

 

Ljubljana, 8. april – V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu je danes v Ljubljani potekala razprava o dolgoročni viziji Slovenije na področju ravnanja z odpadki. Strokovnjaki in zainteresirana javnost so obravnavali možnosti, da Slovenija postane država brez odpadkov oz. t.i. 'zero waste' država do leta 2030. Ključni so ukrepi za zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža recikliranih odpadkov, dokler snovni tok ne bo sklenjen.

Današnja slovenska družba troši naravne vire s popolnoma netrajnostnim korakom. V letu 2008 smo v Sloveniji pridelali 453 kg odpadkov na prebivalca. Velika večina odpadkov, kar 75 %, pristane na odlagališčih, s čimer izgubimo tako pomembne naravne vire kot tudi energijo za njihovo procesiranje.

"V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! želimo opisani trend na področju ravnanja z odpadki preobrniti. Slovenija potrebuje trajnostno naravnano politiko ravnanja z odpadki, saj lahko le tako zagotovimo zmanjšano rabo naravnih virov, izboljšano učinkovitost rabe teh virov in minimaliziranje našega vpliva na okolje," je izpostavila Petra Matos (OSVED!).

"Če se ob akcijah, ki so nedvomno koristne in pomagajo ozaveščati ljudi, lahko kaj naučimo, je to najprej to, da moramo za odpadke najprej poskrbeti na njihovem izvoru, torej s proizvodnimi tehnologijami; in z načini potrošnje poskrbeti, da bo odpadkov čim manj," je v uvodu razprave poudaril dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS.

Podporniki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so pripravili izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki, ki so jih skozi razpravo 'Očistimo Slovenijo: za vedno!' izpostavili kritiki in priporočilom slovenskih strokovnjakov in zainteresirane javnosti. "Ključni cilj razprave je bil pridobiti mnenja in priporočila različnih deležnikov, tako zakonodajalcev, kot državljanov, na predlagana izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki ter na ta način oblikovati dokument, ki bo postavljal realne cilje in poti za trajnostno ureditev področja odpadkov," je razložil Nara Petrovič (OSVED!). "S tem dokumentom bomo v dneh pred akcijo oblikovali pisno državljansko pobudo, s katero bomo vlado pozvali, da politiko ravnanja z odpadki zastavi na bolj trajnosten način," je še dodal Petrovič.

Skozi razpravo so bili kot ključni strateški izzivi za doseganje vizije države brez odpadkov do leta 2030 opredeljeni naslednji koraki: korenito zmanjšanje količin ustvarjenih odpadkov v vseh sektorjih, močno povečanje deleža recikliranih odpadkov, izkoreninjenje trajnega odlaganja odpadkov brez potrebe po sežiganju odpadkov, vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki omogoča doseganje navedene vizije, dosledno oblikovanje in izvajanje vseh regulatornih in političnih odločitev po hierarhiji ukrepov za ravnanje z odpadki ter spreobrnitev razmerja med rastjo gospodarstva in rastjo odpadkov.

"Postati država brez odpadkov do leta 2030 v svetu, kjer je odpadek ključen stranski izdelek tržnega gospodarstva,  je velik izziv. Potrebno bo sodelovanje vseh akterjev, državljank in državljanov, lokalnih skupnosti, vlade, trgovine in industrije. Menim, da lahko uspemo, če se uspešno dogovorimo, da bomo veslali v isti smeri. Smeri varovanja naravnih virov in snovne učinkovitosti," je optimističen Albin Keuc z Ministrstva za okolje in prostor.

Organizatorji razprave 'Očistimo Slovenijo: za vedno!' opozarjajo tudi, da se bliža 17. april, ko naj bi že več kot 110.000 registriranih prostovoljcev pomagalo čistiti divja odlagališča odpadkov. Akciji se je še vedno mogoče pridružiti in sicer tako, da se registrirate na www.ocistimo.si.

Dodatne informacije:

Polonca Štritof
Komuniciranje z mediji
E: polonca.stritof@ocistimo.si
www.ocistimo.si

Nara Petrovič
Skupina za ozaveščanje
E: nara.petrovic@ocistimo.si
www.ocistimo.si


Prijava na Čist-e-novice