Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Slovenija znižuje CO2

 

Ta petek, 14. maja, bodo v Cankarjevem domu od 9. do 16. ure potekale razprave na temo podnebnih sprememb pod naslovom Slovenija znižuje CO2:

Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti vzpostavlja platformo za izmenjavo in predstavitev predlogov različnih interesnih skupin za izvajanje oz. implementacijo podnebno-energetskih ciljev, ki jih mora Slovenija doseči kot svoj prispevek v globalnem boju proti podnebnim spremembam. Gre za vzpostavljanje dialoga med različnimi skupinami civilne družbe, strokovnimi javnostmi, gospodarstveniki ter političnimi odločevalci. V okviru projekta bo izvedenih 6 posvetov po različnih regijah po Sloveniji, v vse razprave pa se vs zainteresirani lahko vključijo tudi preko te spletne strani.

 

 


Prijava na Čist-e-novice