Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Vabilo na razpravo o ravnanju z odpadki

 

Očistimo Slovenijo: za vedno!

8. april 2010, od 16. do 19. ure, poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana

Današnja slovenska družba troši naravne vire s popolnoma netrajnostnim korakom. V letu 2008 smo v Sloveniji pridelali kar 453 kg odpadkov na prebivalca. Velika večina odpadkov, kar 75 %, pristane na odlagališčih, s čimer izgubimo tako pomembne naravne vire, kot tudi energijo za njihovo procesiranje.

V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! želimo opisani trend na področju ravnanja z odpadki preobrniti. Slovenija potrebuje trajnostno naravnano politiko ravnanja z odpadki, saj lahko le tako zagotovimo zmanjšano rabo naravnih virov, izboljšano učinkovitost rabe teh virov in minimaniziranje našega vpliva na okolje. Zato smo pripravili izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki, ki jih želimo skozi razpravo 'Očistimo Slovenijo: za vedno!' izpostaviti kritiki in priporočilom slovenskim strokovnjakom in entuzijastom na področju ravnanja z odpadki.

Ključni cilj razprave je pridobiti mnenja in priporočila različnih deležnikov, tako zakonodajalcev, kot državljanov, na predlagana izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z odpadki ter na ta način oblikovati dokument, ki bo postavljal realne cilje in poti za trajnostno ureditev področja odpadkov.

V prvem delu razprave bodo predstavljeni ključni izzivi ravnanja z odpadki, nato pa bomo skozi moderirano razpravo s panelisti in občinstvom nadgrajevali predlagana izhodišča.

Razprava bo potekala 8. aprila 2010 od 16. do 19. ure v poslovni stavbi Slovenijalesa (velika dvorana) na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Program dogodka

15.45 – 16.00 Zbor udeležencev

16.00 – 16.10 dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora: Uvodni nagovor

16.10 – 16.20 Predstavitev projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

16.20 – 17.00 Ključni izzivi na področju ravnanja z odpadki
 
► Albin Keuc: Odpadek – ključni izdelek današnjega gospodarstva?
► Petra Matos: Politika napačnih prioritet vs trajnostna politika ravnanja z odpadki
► Tanja Garbas: Slovenija v svetu odpadkov
► mag. Katja Buda: Zakonodajni okvir in financiranje
 
17.00 – 17.20 Odzivi na predstavitve – moderirana razprava

17.20 – 17.30 Oblikovanje predlogov za ukrepe v skupinah

17.30 – 17.45 Odmor

17.45 – 19.00 Sooblikovanje izhodišč skozi moderirano razpravo
 
Panelisti:
► prof. dr. Viktor Grilc (Kemijski inštitut Ljubljana),
► dr. Marinka Vovk (Okoljsko raziskovalni zavod)
► Jernej Fefer (Komunala Vrhnika)
► Valter Nemec (Snaga)
 

Udeležba na razpravi je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost po e-pošti potrdite Andreji Palatinus do vključno 7. aprila.

Dodatne informacije in prijave:

Prijave
Andreja Palatinus

Skupina za ozaveščanje
E: andreja.palatinus@ocistimo.si
www.ocistimo.si

Info za medije
Polonca Štritof

Komuniciranje z mediji
E: polonca.stritof@ocistimo.si
www.ocistimo.si
 
 


Prijava na Čist-e-novice