Facebook skupina Facebook stran Twitter Youtube

Začenja se srednješolsko tekmovanje Pozor(!)ni za okolje

Kranj, 1. oktober – Z današnjim dnem se na sedmih srednjih šolah na Gorenjskem začenja tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov, ki se izvaja v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje. Skoraj 5000 dijakov Gimnazije in Ekonomsko-trgovske šole Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, Gimnazije Kranj, Gimnazije Škofja Loka, Srednje šole za strojništvo in Srednje šole za lesarstvo iz Šolskega centra Škofja Loka ter Tehniškega šolskega centra Kranj bo do vključno 30. novembra letos tekmovalo v pravilnem ločevanju odpadkov, ki se naberejo pri vsakdanjem delu na šolah. 

Tekmovanje Pozor(!)ni za okolje predstavlja osrednjo aktivnost istoimenske kampanje, ki je na pobudo Save Tires zaživela z namenom osveščanja srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem. 1. junija so se pobudi s podpisom pisma o nameri o partnerstvu poleg omenjenih srednjih šol pridružile tudi osrednje (gorenjske) institucije, tako ali drugače povezane z odlaganjem odpadkov: Mestna občina Kranj, Dinos, društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Loška komunala in Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Šole se bodo do konca novembra med seboj merile v pravilnem oz. kakovostnem ločevanju odpadkov. Uspešnost posamezne šole bo ocenjevala Eko komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki komunal, Dinosa, šol, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in Save Tires. Komisija bo v času tekmovanja opravila štiri nenapovedane preglede šol in na podlagi le-teh razglasila zmagovalno šolo. Poleg tekmovanja bodo partnerji za srednješolce iz sodelujočih šol pripravili predavanja na štirih tematskih področjih, povezana z varstvom okolja. Društvo Ekologi brez meja bo predavalo o trajnostnem načinu življenja ter akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj o nevarnih odpadkih, komunalna podjetja in Dinos bodo dijakom obrazložila gospodarno ravnanje z odpadki, medtem ko bo Sava Tires predstavila varstvo okolja z vidika proizvodnje. V okviru partnerstva je Fakulteta za organizacijske vede, v sodelovanju s Branko Jarc Kovačič iz Tehniškega šolskega centra Kranj in Petro Matos iz društva Ekologi brez meja, med dijaki sodelujočih srednjih šol pred začetkom tekmovanja izvedla tudi raziskavo o okoljski ozaveščenosti, ki jo bodo po tekmovanju izvedli še enkrat.

Thierry Villard, glavni direktor Goodyear Dunlop CSEE in Save Tires, je ob začetku tekmovanja izrazil upanje, da bo partnerjem srednješolce uspelo spodbuditi k okoljsko odgovornejšemu ravnanju: »Partnerji smo se zavezali, da bomo s kampanjo Pozor(!)ni za okolje srednješolce ozaveščali o pomembnosti odgovornega ravnanja z naravnim okoljem. Glede na angažiranost partnerjev kampanje sem prepričan, da se bomo mladim znali približati. Vsem partnerjem se zahvaljujem za pomoč in zavzetost; vse dijake pa vabim, da nam prisluhnejo, zakaj sploh biti pozorni do okolja. Ob začetku tekmovanja pa z veseljem napovedujem tudi privlačno nagrado za zmagovalno šolo: glasbeni koncert za vse njene dijake!«.

Več informacij o poteku kampanje ter partnerstvu Pozor(!)ni za okolje je dosegljivih na Facebook strani kampanje http://www.facebook.com/pozorni.za.okolje, kjer je za uporabnike pripravljen tudi okoljski kviz Kako pa ti ločuješ?.

 


Prijava na Čist-e-novice