ABC ločevanja odpadkov


 • Embalaže različnih oblik popolnoma iztočimo.
 • Če jih, preden jih oddate v zabojnik, dlje časa hranite v stanovanju, je priporočljivo, da jih po izpraznitvi izperete z vodo, saj tako ne bodo oddajale nobenega vonja.
 • Embalažo sploščimo tako, da zavzame čim manj prostora pri hranjenju v stanovanju in na ekološkem otoku.
 • Iz embalaže iztisnemo zrak, nato pa pokrovček zapremo, da obdrži stisnjeno obliko.
 • V zabojnik zbiralnice lahko oddamo samo popolnoma izpraznjeno odpadno embalažo.

PLASTIKA

V zabojnik za plastiko spadajo:

 • plastenke pijač in živil
 • plastični kozarci in lončki
 • plastične vrečke in folije
 • embalaža za tekoča živila
 • embalažna plastika živil in čistil
 • plastična posoda
 • gajbice za sadje in zelenjavo
 • pločevinke živil in pijač

V zabojnik za plastiko NE spadajo:

 • onesnažena plastika
 • plastika, kombinirana z drugimi materiali
 • plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin – pesticidi, barve laki, redčila ipd.)
 • kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.)

PAPIR

V zabojnik za papir spadajo:

 • kartonska embalaža in lepenka
 • ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke
 • časopisi, revije, zvezki, knjige
 • prospekti, katalogi
 • pisemske ovojnice, pisarniški papir in računalniški papir
 • zvezki, knjige, brošure
 • drugi izdelki iz papirja in kartona.

V zabojnik za papir NE spadajo:

 • embalaža za tekoča živila (mleko, smetana, sokovi, čaj, voda in druge brezalkoholne pijače, paradižnikova mezga, mehčalec za perilo ipd.)
 • z živili pomazana ali prepojena (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil) papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil ter jedi, papirnat jedilni pribor ipd.)
 • samokopirni, povoščeni in plastificiran papir
 • staniol papir in celofan
 • natron vreče lepil, cementa, apna, krmil ipd. sipkih izdelkov
 • tapete
 • higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki ipd.)
 • zelo umazan ali z drugimi materiali (folije, kovine, povoščen papir) kombiniran papir
 • celofan.

STEKLO

V zabojnik za steklo spadajo:

 • vse vrste praznih in čistih steklenic (živil, pijač, kozmetike in zdravil)
 • kozarci za konzerviranje

V zabojnik za ločeno zbiranje stekla NE spadajo:

 • okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo
 • ogledala, kristalno steklo in steklo zaslonov za računalnike
 • steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil)
 • pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas
 • laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo
 • keramika, porcelan, kamenje, glina ipd.

BIOLOŠKI ODPADKI

V zabojnik za biološke odpadke spadajo:

 • kuhinjski odpadki – surovi ostanki hrane
 • vrtni odpadki
 • papirnate vrečke
 • manjši leseni odpadki.

V zabojnik za biološke odpadke NE spadajo:

 • odpadno jedilno olje
 • večji leseni odpadki (lesene gajbice, palete)
 • plastične vrečke (biološke odpadke zavijte v časopisni papir ali papirnate vrečke, v bolje založenih samopostrežnih trgovinah in drogerijah lahko kupite tudi namensko embalažo – papirnate vrečke – za biološke odpadke).


Ločujemo pa lahko tudi druge odpadne snovi (na vaši upravni enoti vam bodo povedali, kje so zbirni centri za posamezne odpadke, ter vam sporočili datume odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov):

V zabojnik za KOVINE spadajo:

 • pločevinke za alkoholne in brezalkoholne pijače
 • konzerve iz prehrambne industrije
 • kovinski pokrovi od steklenic in kozarcev za vlaganje ter druga kovinska embalaža iz prehrambne industrije, ki so ji odstranjeni vsi nekovinski predmeti.
 • V zabojnik za kovine NE spadajo:
 • onesnažena kovina
 • kovinska embalaža nevarnih snovi.

V zabojnik za LES in LESENO EMBALAŽO spadajo:

 • odpadne palete
 • lesene gajbice
 • druga lesena embalaža.
 • V zabojnik za les NE spadajo:
 • onesnažen les;
 • odpadki z vrtov.

Med TEKSTILNE ODPADKE spadajo:

stara oblačila, krpe, brisače, rjuhe …

Med ODPADNO ELEKTRONIKO spadajo:
pokvarjeni televizorji in zasloni, računalniki in radijski sprejemniki.

V posodo za zbiranje ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA spada:
olje, ki nastane kot odpadek pri cvrtju v gospodinjstvih.

V posodo za zbiranje olja NE spadajo:
ostanki hrane in drugi odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih.

NEVARNI ODPADKI

Med nevarne odpadke spadajo: baterije, kartuše, tonerji, akomulatorji, pesticidi, zdravila, laki in barve, odpadna motorna olja in kemikalije, ki jih lahko pustite v zbirnih centrih izvajalcev lokalne javne službe ravnanja z odpadki, v zbiralnicah nevarnih frakcij, premični zbiralnici nevarnih odpadkov ali v zbirnih centrih, če so urejeni kot zbiralnice nevarnih frakcij. Nekatere od teh odpadkov zbirajo tudi v določenih trgovinah, npr. zabojčke ob blagajni za rabljene baterije, če vaš otrok obiskuje eko šolo, pa naj omenjene odpadke nese v šolo, kjer jih bo skupaj s sošolci razvrstil med nevarne odpadke – tako se boste znebili starih baterij ali kartuše in obenem pripomogli k osveščanju otrok.

V zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE spadajo odpadki, ki jih nismo razvrstili v nobeno od zgoraj naštetih skupin odpadkov. Odpadke, ki končajo v tem zabojniku, deponirajo na odlagališču. Preden jih vgradijo v telo odlagališča, jih natančno pregledajo.


Pravilno ločujete?


V zadnjih novicah smo poslali zgornjo sliko, na kateri ste verjetno zelo hitro našli odpadke, ki ne sodijo na kupček za embalažo, temveč med ostale odpadke. Za vse, ki dvomite v svoj odgovor, pa je rešitev v oklepaju. (Med ostale odpadke odvržemo ravnilo, CD in flomastre, saj so narejeni iz trde plastike, recikliramo pa lahko le mehko.)

 

Tekst: Petra Arula


Prijava na Čist-e-novice