Embalaža v mojem domu


Kako doma ločevati odpadno embalažo od vsega ostalega?

Priporočamo uporabo velike vreče - lahko je običajna vreča za smeti, kjer se zbira vsa odpadna embalaža. V njej lahko skupaj shranjujemo plastenke, kartonaste škatle, ovijalne folije, steklenice, pločevinke, kartonasto votlo embalažo za pijače. Nato enkrat tedensko vrečo z zbrano odpadno embalažo odpeljemo ali odnesemo na ekološki otok, kjer odpadno embalažo iz vreče razporedimo v ustrezne zabojnike v skladu z navodili, ki so napisana na etiketi vsakega zabojnika. Glede na izkušnje lahko zapišemo, da je v štiričlanskem gospodinjstvu z začetkom ločevanja odpadne embalaže od ostalih odpadkov, ki se še vedno mečejo v koš za smeti, tega potrebno odnesti zgolj enkrat tedensko, prej pa je bilo to skoraj vsakodnevno opravilo.

Če imate na voljo večji prostor, v katerem lahko shranjujete odpadno embalažo, je še racionalnejše že doma ločevati embalažo po materialih in potem vsebino samo stresti v ustrezen zabojnik na ekološkem otoku.

Vir: Slopak


Prijava na Čist-e-novice