Nadležne salonitke

 

Veliko prostovoljcev, ki so 17. aprila čistili Slovenijo, je naletelo na salonitne plošče, zaraščene in spojene s plevelom, podrastjem in drugimi odpadki. Večino salonitnih plošč so ljudje zamenjali, ko se je začelo govoriti, da so strupene, a očitno je prenekateri Slovenec poskrbel le za svojo bližnjo okolico, ni pa pomislil na to, da lahko na sprehodu skozi gozd vdihuje nevarna vlakna ter kaj bo pil (saj že ptički čivkajo, da vse nevarne snovi, ki jih odvržemo, prej ali slej, z dežjem, topljenjem snega in drugače) preidejo v podtalnico, ta pa skozi naše pipe …

Foto: Vlasta Brvar

Ja, res je – salonitnih plošč ne moremo oddati na vseh deponijah in včasih je treba zavrteti kar nekaj številk, da najdemo deponijo, na katero jih lahko odpeljemo – in še za to jih je treba zložiti na paleto in zaviti v folijo. Kar nekaj dela in stroškov, a z razlogom – le za vašo varnost in varnost tistih, ki jih bodo prevzeli. »Če namreč azbestna vlakna zaidejo v naše dihalne poti, lahko povzročijo azbestozo. Zaradi te nevarnosti zamenjujemo salonitne strešne kritine z drugimi – primernejšimi. Pri demontaži kritine, njenem zlaganju in prevozu so prašni azbestni delci mnogo pogostejši kot takrat ko salonit počiva na strehi, kar pomeni povečano nevarnost za ljudi, ki rokujejo z azbestnimi odpadki ali so v njihovi bližini. Zato je država predpisala ustrezne maske za delavce in predpisala ustrezno zaščito pri transportu. Salonitke morajo biti zložene na paleto in povite s folijo. Tako zadovoljuje tudi zaščito delavcev na odlagališču, kamor odpadke predajamo. Le tako lahko poskrbimo za čisto običajno delovno in transportno zaščito,« je o tem, zakaj moramo salonitne plošče zložiti in poviti s folijo, povedal Valter Nemec iz Snage d.o.o.


Foto: Nina Slemenjak

Nikar ne zmajujte z glavo, da to pomeni preveč dela in stroškov – tudi za novo strešno kritino ste verjetno zavrteli kar nekaj številk, preden ste se odločili, katero in kje jo boste kupili, in tudi za njen prevoz in prevzem ste odšteli kar nekaj novcev.

Tekst: Petra Arula


Prijava na Čist-e-novice