Popis divjih odlagališč

Iskanje in popis divjih odlagališč je ena najpomembnejših nalog našega projekta. Cilj popisa je izdelava prvega vseslovenskega Registra divjih odlagališč.

Za več informacij o popisu divjih odlagališč, kliknite na posamezna polja na spodnji shemi:

Popisovalci Letalski posnetki Prijave občanov Občinske baze odlagališč Iskalne akcije ZGS po gozdovih Register divjih odlagališč Image Map

Več informacij

KAKO BOMO ČISTILI?

ORGANIZACIJA AKCIJE


Prijava na Čist-e-novice