Ribiška zveza Slovenije

Ribiška zveza Slovenije (RZS) je nevladna organizacija, prav tako njene članice, ribiške družine (RD), ki jih je 64 članic, skupaj pa štejejo nekaj nad 12.000 članov. RD na osnovi koncesijskih pogodb z državo upravljajo z ribjim življem v naših vodah in delujejo v javnem interesu. RZS od leta 2007 deluje v javnem interesu tudi na področju ohranjanja narave.

Sladkovodnim ribičem, organiziranih v RD, je država zaupala upravljanje z vodnim življem v 94 % naših voda, s preostalimi 6 % pa upravlja Zavod za ribištvo Slovenije. Svoje poslanstvo vidi RZS v odgovornem, strokovnem in predanem upravljanju z ribjim bogastvom v naših vodah, da bi ga lahko zanamcem predali v takšnem stanju, kot smo ga prejeli od predhodnikov. »Dobrega stanja ribjih populacij pa ne more biti brez čistih in zdravih voda, zato velja naša skrb tudi varovanju in ohranjanju voda in okolja,« pravijo na RZS.

Ribiške družine delujejo na celotnem področju države. Tako RZS kot RD aktivno delujejo na različnih področjih varovanja in ohranjanja voda, kot so evidenca vplivov na vode, opozarjanje na nujnost gradnje prehodov za ribe in druge vodne organizme pri gradnji objektov na rekah, na nujnost renaturacij rek. Sladkovodni ribiči že tudi več ko 15 let redno čistijo obrežja naših potokov, rek in jezer. Običajno glavnina aktivnosti čiščenja poteka v mesecu marcu in prvi polovici aprila, nadaljujejo pa se tudi v naslednjih mesecih, zato so z veseljem sprejeli povabilo, da se pridružijo skupni vseslovenski akciji, saj smo lahko povezani še močnejši, rezultati pa boljši.

RZS Sodeluje kot enakopraven partner na osnovi sporazuma. Po dogovoru z organizatorji akcije so sladkovodni ribiči popisali odlagališča in očistili brežine potokov, rek in jezer.

Člane so pisno in v glasilu Ribič obvestili o sodelovanju v akciji ter jih pozvali, da se na vseh nivojih vključijo v skupno akcijo. Tudi letos so, tako kot vsako leto v marcu in v začetku aprila, čistili obrežja naših potokov, rek in jezer. Datume so določili predvsem v odvisnosti od vodostaja, stanja vegetacije, časa gnezdenja ptic in vremenskih razmer. Zelo pomemben element je tudi zagotavljanje varnosti udeležencev.

V preteklosti so sodelovali v več projektih. Največji, ki teče že šesto leto, je projekt Evidenca vplivov na vode. Projekt vodijo na osnovi dogovora z Ministrstvom za okolje in prostor. Preko njega člani RD na osnovi letno dogovorjenih načrtov evidentirajo vse negativne vplive na dogovorjenih vodotokih, ki se vnašajo v centralno evidenco na nivoju države.

Ribiči si že dolgo vrsto let zelo prizadevajo, da bi bile brežine naših rek in jezer čim bolj čiste. Zavedajo se, kako pomembno je, da je okolje, v katerem živimo, očiščeno odpadkov. Ne nazadnje je čisto obrežje rek in jezer tudi odraz naše kulture, še posebej, ker k nam vsako leto pride tudi več tisoč tujih ribičev. V tem duhu vzgajajo vse člane organizacije, predvsem pa želijo, da mladi ribiči to načelo sprejmejo že v prvih stikih z ribičijo kot enega najpomembnejših vodil pri razvoju v odgovorne člane organizacije.


Prijava na Čist-e-novice