Turistična zveza Slovenije

 

Turistična zveza Slovenije (TZS) je društvena organizacija, ki si večinoma s prostovoljnim delom svojih številnih članov prizadeva za razvoj turizma. Ob javnem in zasebnem sektorju je pomemben dejavnik pri oblikovanju slovenske turistične ponudbe. Njeno geslo je Turizem smo ljudje. Združuje skoraj sedemsto turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez, pa tudi 200 turističnih podmladkov.

V turističnih društvih, občinskih in regionalnih turističnih zvezah ter številnih pridruženih članicah je pod krovno organizacijo Turistično zvezo Slovenije združenih skoraj 200.000 članov. Na sedežu TZS v Ljubljani je zaposlenih pet ljudi.

Kot nepridobitna, nevladna in nestrankarska organizacija civilne družbe deluje TZS v javnem interesu. V njej prostovoljno združeni ljudje večinoma skrbijo za gostoljuben sprejem v urejenem okolju, ozaveščanje prebivalstva za turizem od najmlajših dalje, povečevanje števila domačih gostov, prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru, prirejanje številnih zanimivih prireditev, ki vključujejo tudi ohranjanje kulturne dediščine. 

Med pomembnimi projekti, ki jih zveza z večdesettisoč člani uresničuje tudi že nekaj desetletij, sta Spomladansko čiščenje in urejanje okolja ter Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki vključuje tekmovanje za najbolj urejene kraje in tudi vrsto panožnih tekmovanj. Najboljšim iz slednjega projekta pa omogoča tudi sodelovanje v mednarodnem tekmovanju urejanja okolja Entente Florale.

Sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je nadaljevanje in del dolgoletnih prizadevanj turistične društvene organizacije na omenjenem področju.


Turistična zveza Slovenije s svojim članstvom v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! sodeluje kot partner. Že pred in po akciji bo pod okriljem turistične društvene organizacije in s tradicionalnim sodelovanjem prostovoljcev iz drugih društev ter profesionalcev iz komunalnih služb potekalo čiščenje okolja kot že vrsto let doslej. Sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu je izvrstna dopolnitev dolgoletnega prizadevnega dela članov turistične društvene organizacije in vseh drugih ljudi, ki se že dobro stoletje zavedajo pomena urejenega in ohranjenega okolja. Za slednje bo naše članstvo skrbelo tudi v prihodnje v sledilo smernicam razvoja sonaravnega zelenega turizma.

In kako na TNZ ravnajo z odpadki?

»Povsod kjer je mogoče, odpadke zbiramo ločeno. Na TZS varčujemo s pisarniškim papirjem, uporabljenega in ves drug papir pa redno oddajamo službam za zbiranje starega papirja,« so nam povedali na TNZ.


Prijava na Čist-e-novice