ZEOS

 

ZEOS d. o. o. je nosilka prve in edine nacionalne neprofitne skupne sheme ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (PBA) v Sloveniji. Njihova osnovna dejavnost je vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema zbiranja in prevzemanja odpadne EE-opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev na območju celotne Republike Slovenije ter v nadaljevanju okolju ter ljudem prijazna obdelava ter predelava tovrstnih odpadkov. Pomemben del dejavnosti pa je osveščanje prebivalstva ter podjetij k ločenem zbiranju odpadkov ter njihovem prepuščanje pristojnim organizacijam.
Družba ZEOS d. o. o. je bila ustanovljena junija 2005 s strani najreprezentativnejših podjetij, ki so zavezanci po Uredbi o ravnanju z OEEO ter Uredbi o ravnanju s PBA. Družba je začela operativno izvajati zbiranje ter obdelavo OEEO takoj po pridobitvi ustreznih dovoljenj, in sicer februarja 2007 za področje OEEO ter oktobra 2009 za področje PBA. K družbi so po ustanovitvi pristopila še druga podjetja, ki so zavezana za izpolnjevanje obveznosti ravnanja z OEEO ter PBA. Konec leta 2009 je bilo takšnih podjetij 204.

Podjetje ima 4 zaposlene, posredno pa jih skozi svojo dejavnost zbiranja in obdelave zaposluje preko 50.

Poslanstvo družbe ZEOS je učinkovito izpolnjevanje obveznosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ki izhajajo iz evropskih smernic ter nacionalne okoljske zakonodaje. Obveznosti želijo tudi v prihodnje za svoje pristopnike skupni shemi izpolnjevati skladno s cilji ter stroškovno učinkovito. Vizija družbe ZEOS je ohraniti status reprezentativnosti na področju zbiranja in ravnanja z OEEO ter PBA, delovanje na tem področju tako v Republiki Sloveniji kot v drugih državah ter tako izpolnjevati obveznosti teh evropskih smernic tudi izven slovenskih meja. Seveda pa je njihova vizija tudi vzpostavitev dolgoročne mreže zbiranja in prevzemanja OEEO ter PBA, ki bo temeljila na visoki ravni ozaveščenosti, dolgoročno pa bo zagotavljala tako ciljne količine zbranih odpadkov kot cilje obdelave in predelave.

Za sodelovanje v akciji so se odločili, ker menijo, da so takšne akcije eden od najučinkovitejših mehanizmov za osveščanje prebivalstva, hkrati pa je rezultat akcije čistejša Slovenija, prijaznejša do okolja in zdravja ljudi. Glede na dejstvo, da v Sloveniji prevzemajo zaradi reprezentativnosti odgovorno vlogo na področju ravnanja z OEEO ter PBA, je seveda njihovo vključevanje v takšne akcije ne le obveza, temveč tudi nuja. Vsekakor bodo tudi v prihodnje aktivni v takšnih akcijah.

Prispevek in sodelovanje ZEOSA v akciji je bil brezplačen prevzem, obdelava in recikliranje vse odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev, ki se je zbrala v okviru akcije, ter dodatna finančna pomoč organizatorjem za izvedbo akcije

ZEOSOVO SPOROČILO:

»Vsem želimo sporočiti, da je treba za vse odpadke, ki nastanejo tako v gospodinjstvih kot v proizvodnih procesih, poskrbeti na pravi način. To lahko naredi vsak od nas in s tem prispeva k boljšemu jutri.«
Pred akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so že sodelovali v naslednjih:

  • v projektu nacionalne akcije ozaveščanja javnosti, z MOP "Kam s tastarim?" v letu 2007, s katero so ozaveščali javnost o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadnim hladilno zamrzovalnim aparatom in pa s posledicami nepravilnega ravnanja
  • v projektu "Sijalka v vsak dom", v kateri so skupaj z HSE vsakemu gospodinjstvu v Sloveniji razdelili po eno varčno sijalko
  • vsako leto izvedejo nekaj akcij, skupaj z njihovimi zavezanci, s katerimi želijo ozaveščati javnost o pravilnem ravnanju z OEEO
  • lokalne akcije z Izvajalci javnih služb, tako zbiranja kot ozaveščanja (Postojna, Pivka, Kamnik, Komenda, Ivančna gorica, Grosuplje, Dobrepolje ...)
  • akcija "Sijalke ločuj, naravo varuj" v letu 2009 skupaj s trgovskimi podjetji
  • akcije z Eko Šolami, v katerih izvedejo akcijo zbiranja OEEO
  • sodelovanje v Natečaju Kras v očeh otrok in mladostnikov v organizaciji Turizma Kras, kjer prijavljene šole zbirajo OEEO in predstavijo pomembnost pravilnega ravnanja z navedeno opremo v tako občutljivem okolju, kot je Kras.

In kako v vsakdanjem delovanju ZEOSA skrbijo za ravnanje z odpadki?
»V naši organizaciji imamo organizirano ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo pri nas v pisarnah. Tako ločeno zbiramo papirnate odpadke, tonerje in kartuše oddajamo Rdečim Noskom ...«


Prijava na Čist-e-novice