Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

 

Slovenski katoliški skavti in skavtinje se že 20 let ukvarjajo predvsem z vzgojo mladih v aktivne in odgovorne državljane, ki so pripravljeni pomagati in se znajti na vsakem koraku. Med letom pripravljajo številne programe in projekte za različne starostne skupine mladih, za mladinske voditelje pa izvajajo tudi posebna skavtska izobraževanja in usposabljanja. ZSKSS ima približno 4500 članov in tri zaposlene.

Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Njihov vzgojni namen je prav v tem obdobju še posebno močno povezan z okoljem:
V ZSKSS bodo v letih 2008 do 2011 s služenjem v družbi in okoljsko vzgojo razvijali čut do narave in sočloveka ter dejavno odgovarjali na zaznane potrebe.

Akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so se pridružili kot organizacija partnerica. Preko lokalnih enot, članov, prostovoljcev sodelujejo na različnih ravneh. V času priprave na 17. april je precej prostovoljcev občinskih koordinatorjev, nekaj pa je tudi občinskih popisovalcev. Veliko članov je popisovalo na Geopediji, zdaj pa s pomočjo skavtskih voditeljev v skupinah hodijo naokoli po terenu in popisujejo divja odlagališča. Pomagajo tudi s širšo promocijo in ozaveščanjem, saj so k sodelovanju pritegnili tudi svoje starše, prijatelje, znance, naključne mimoidoče. Informacije o akciji ter možnosti za pomoč in sodelovanje redno objavljajo v svojih poštah na lokalne enote in na spletni strani skavt.net. Prav vsi skavtski stegi bodo na dan 17. aprila 2010 aktivno sodelovali.

S sodelovanjem želijo članom sporočiti, da se je nujno odzivati na tako dobre ekološke pobude. Na klic po ČISTI SLOVENIJI društva Ekologi brez meja morajo odgovoriti aktivno in odgovorno. Upajo, da bodo vsi člani začutili, da skupaj zmorejo veliko in da bo vsak korak v dober ekološki namen poplačan z zavestjo, da so prispevali k skupnemu dobremu.

ZSKSS tudi sicer vsako leto po vsej Sloveniji izvaja lastne ekološke akcije v sklopu praznovanja dneva Zemlje. Akcije so različne, od zbiranja papirja/baterij/zamaškov, čiščenja ob cestah in poteh, anketiranja in ekološkega ozaveščanja do izvajanja raznih delavnic, učenja ločenega zbiranja odpadkov ter pobud na občinah za ekološke otoke.

Organizacija tako vsako leto povabi k skupnemu projektu, ki ga imenujejo kar Dan Zemlje in ki so ga letos združili z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Vsi sodelujoči člani pri projektu dobijo za spomin našitek, ki si ga častno prišijejo na skavtsko uniformo, skupine in posamezniki pa se pridružujejo tudi podobnim krajevnim (Barje.net) ter občinskim akcijam.

In kako v vsakdanjem delovanju organizacije skrbijo za ravnanje z odpadki? Optimizirajo in ločujejo.


Prijava na Čist-e-novice