Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija

 

Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija (ZTS), deluje skladno z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. ZTS je prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. ZTS zaradi uresničevanja skupnih interesov povezuje društva tabornikov – rodove v Sloveniji, ustanovljena pa je bila 22. aprila 1951 in trenutno šteje 10.500 članov.

Poslanstvo ZTS je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Vse to dosega ZTS z za mlade zanimivim programom, ki poteka predvsem v naravi.

ZTS, oziroma njeni rodovi vsako leto ob Dnevu tabornikov (22. april)., ki je pozneje postal tudi mednarodni Dan Zemlje, izvajajo podobne aktivnosti v svojih lokalnih okoljih. Že v 80. in 90. letih je ZTS s programom Ekološka izvidnica mlade navajala na kritičen odnos do okolja in jih učila odkrivati divja odlagališča ter ocenjevati velikost ter vrsto in stopnjo njihovega ogrožanja narave.

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! sodelujejo kot partnerji pri odkrivanju divjih odlagališč v pripravah in na dan akcije 17. 4. kot sodelavci pri njihovi odstranitvi. Sicer pa je program ZTS v dolgoročnem smislu vzgojno in okoljsko naravnan in navaja mlade ne le k okoljski ozaveščenosti (kar je razmeroma lahka naloga) temveč tudi k ustreznemu vsakodnevnemu ravnanju - stilu življenja in delovanja.

S sodelovanjem v akciji želijo svojim članom sporočiti, da je ZTS vedno bila in ostaja organizacija, ki mladim približa naravo, da se s spoznavanjem narave, bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot in izzivov, pa tudi negostoljubnosti posameznik približa sebi in zave usodne povezanosti in celovitosti sveta. V naravi se najbolj pristno približa pomenu sobivanja in duhovnosti ter preizkusi svojo usposobljenost – pripravljenost. Tudi geslo organizacije: Z naravo k boljšemu človeku! poudarja povezanost tabornikov z naravo in odločenost organizacije, da ji je celovitost narave in človeka vodilo pri oblikovanju programa in izpolnjevanju vzgojnega poslanstva organizacije.

ZTS vsako leto sodeluje pri okoljevarstvenih akcijah. Odnos in varstvo narave je eno od temeljnih načel vzgojnega delovanja taborništva – skavtstva in je kot tako preko skavtske metode vgrajeno v vse dejavnosti članov organizacije.
Naj omenimo le tiste, ki so najbolj neposredno povezane z odpadki:

  • Ločevanje odpadkov in zmanjševanje uporabe količine odpadkov na taborjenjih – projekt na taborjenjih rodov; 81 tabornih izmen s 5400 udeleženci v letih 2005, 2006 in 2007.
  • »Kran ni več usran« vsakoletna akcija čiščenja okolja različnih društev in organizacij pod vodstvom kranjskih tabornikov,
  • Očistimo Šmarno goro, vsakoletna akcija tabornikov iz Šmartnega pod Šmarno goro
  • Vsakoletna akcija čiščenja v Postojni, kjer sodeluje več organizacij in društev, vodijo pa postojnski taborniki

In kako ravnajo z odpadki in skrbijo za okolje v vsakdanjiku? » Kadar smo na taborniških aktivnostih, recimo taborjenjih, skrbimo v smislu gesla Naš tabor – del narave!, da vsak uporabnik zapusti prostor malo lepši in čistejši, kot ga je dobil v uporabo,« pravijo taborniki.


Prijava na Čist-e-novice